Płyty gazowe

Zabawki dla chłopców – internetowy serwis www

W instalacjach grzewczych kominy grają bardzo znaczącą rolę będąc szczegółem, odprowadzającym z kotłów uwalniane w procesie spalania drzewa, oleju opałowego lub gazu kwasy, sole inne żrące materiały. Obciążenie napływające na kominy w związku z ich rolą w systemach grzewczych są niezwykle ogromne. W takich sytuacjach najważniejszym rozwiązaniem, umożliwiającym podniesienie żywotności komina jest zastosowanie stosownego wkładu kominowego. Wybór wkładu kominowego uzależniony jest od charakteru samej instalacji oraz rodzaju spalanego w kotłach surowca. Przykładowo zastosowanie drzewa, jako materiału opałowego jednoznacznie daje do zrozumienia, że najlepszym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie wkładu kominowego odpornego na wysokie temperatury. Gdy przy spalaniu oswobadzane są silnie żrące materiały, wówczas powinny być stosowane Płyty indukcyjne. To właśnie dzięki swej elastyczność i kielichowym połączeniom poszczególnych elementów wykonanych ze wyjątkowej, kwasoodpornej stali, z powodzeniem wolno je użytkować w przypadku krzywych i starych kominów.